Informuję, że w dniu 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek), o godzinie 17:00 odbędzie się dodatkowe zebranie Rady Rodziców.

Tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia dwóch delegatów z naszego gremium, do udziału w komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie.
W związku z faktem, iż wybór przedstawicieli do komisji konkursowej jest sprawą ważną i pilną, bardzo proszę o liczny udział w tym nieplanowanym wcześniej zebraniu.
                                                                                                     

  Z poważaniem,
                                                                                         Przewodniczący Rady Rodziców