Szanowni Rodzice

Rekrutacja do oddziałów zerowych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów informatycznych.
Zapraszamy dzieci sześcioletnie oraz pięcioletnie. System rekrutacji elektronicznej zostanie uruchomiony 4 marca 2019 r.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu

Prosimy o dostarczenie niezbędnych załączników:

załącznik nr 1 (PDF)

załącznik nr 2 (PDF)

załącznik nr 3 (PDF)

załącznik nr 4 (PDF)

załącznik nr 5 (PDF)

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych trwa dwa tygodnie.

Termin: od 04.03.2019 r., godz. 8:00
                do 15.03.2019 r., godz. 15:00

Składanie deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego:

Termin: 07.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – polega na wprowadzaniu do systemu wniosków przez rodziców i dostarczenie podpisanego wniosku i załączników do placówki pierwszego wyboru.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - szczegółowe informacje <-- plik pdf

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-rusza-4-marca-oferta-edukacyjna-na-rok-szkolny-20192020,336,1082,1.html