Wypełnione przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracje korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego i wyżywienia prosimy składać w szkole w pokoju nr 36 w terminie od 20 czerwca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r.

Nr deklaracji zostanie nadany przez szkołę przy składaniu dokumentu.

Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia <- plik do pobrania