Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w konkursie plastycznym

"Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112" .

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu promującego odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112.

Komiks powinien być co najmniej formatu A4 i zawierać co najmniej 6 obrazków.

Termin oddania prac: 11.01.2019 r.

Do pracy należy dołączyć podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia. Oświadczenie należy odebrać od nauczyciela plastyki.