Uczniów klas 4-7, szczególnie miłośników czarno-białych technik rysunkowych zapraszam do udziału w

14 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "SPORT W SZAROŚCI" Rawicz 2019.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawowa w Sierakowie, Urząd Miejski Gminy Rawicz, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie i Muzeum Ziemi Rawickiej.

Spróbujcie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, fotografując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętym problemem postrzegania sprawności fizycznej posługując się bogactwem szarości, czerni i bieli. Sport jest formą sprawności człowieka mającą na celu doskonalenie sprawności fizycznej w ramach współzawodnictwa, indywidualnego lub zbiorowego, według reguł umownych. Tematem pracy może być sport amatorski, wyczynowy czy profesjonalny lub temat z kultury fizycznej, jak chociażby dbałość o własne ciało czy podziwianie piękna zawodników uprawiających dane dyscypliny sportu.
Stwórzcie w ten sposób pracę pod tytułem "Sport w szarości”. Być może, poprzez wykonanie rysunku czy fotografii, ulepszymy naszą rzeczywistość i uczynimy ją bardziej sprawną i piękną.

Format: A4, A3, A2, A1. Tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych płaskich podłożach plastycznych).

Technika: UWAGA! WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE W CZERNI, BIELI LUB SZAROŚCI, UŻYCIE NAWET NAJMNIEJSZYCH ODCIENI INNYCH KOLORÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ.
- rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchym pastelem - powinien być utrwalony),
- malarstwo,
- grafika (warsztatowa, komputerowa),
- fotografia,
- kolaż

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 28 luty

Uwaga!

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę zgłoszeniową, która należy wcześniej odebrać od nauczyciela plastyki.