Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

,, POLSCY SPORTOWCY NA OLIMPIADACH I MISTRZOSTWACH ŚWIATA’’.

Organizatorem konkursu Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, współorganizatorem - Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Format: A3

Technika: dowolna

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 22 marca

Kryteria oceniania prac:
· zgodność z tematem
· oryginalność rozwiązań
· samodzielność
· staranność
· wrażenie artystyczne

Uwaga!

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę zgłoszeniową, którą należy wcześniej odebrać od nauczyciela plastyki.