Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas 2-8

do wzięcia udziału w konkursie czytelniczo-literackim i plastycznym.

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa,
 • doskonalenie technik czytania i pisania,
 • rozwój wyobraźni,
 • rozwijanie kreatywności,
 • kształtowanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 2-8.
 2. Zadaniem uczniów klas 2 i 3 jest narysowanie dowolną techniką plastyczną ulubionego bohatera książki na kartce formatu A4.
 3. Zadaniem uczniów klas 4-8 jest napisanie listu do ulubionego bohatera literackiego. Prace konkursowe mogą być napisane pismem odręcznym na kartce A4 lub na komputerze i powinny liczyć co najmniej 200 słów. Adresatem listu powinien być wybrany bohater (człowiek lub zwierzę) z ulubionej książki. Prace należy napisać tak, żeby wykazać dobrą znajomość treści książki, z której pochodzi bohater.
 4. Pod listem i pod pracą plastyczną należy umieścić informację zawierającą imię, nazwisko autora, tytuł książki, z której pochodzi ulubiony bohater.
 5. Prace konkursowe podlegać będą ocenie jury w składzie: p. Monika Adamczyk, p. Anna Bagłajewska oraz p. Dorota Gozdalska.
 6. Prace należy przynosić do biblioteki szkolnej w terminie do 29 marca 2019 r. do pań: Moniki Adamczyk i Doroty Gozdalskiej.
 7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone na ostatnim apelu Samorządu Uczniowskiego w czerwcu 2019 r.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania otrzymanych prac konkursowych.
   

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!