Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym

"We wnętrzu morza".

Organizatorzy z Goleniowskiego Domu Kultury konkursu wyjaśniają tematykę prac:

Aby przybliżyć Wam hasło tegorocznego tematu festiwalu rozwinęliśmy nieco jego ideę, ubierając w słowa nasze przemyślenia…

Sztuka jest obszarem wolności. Wolności wyobraźni. Wolności myślenia.

Sztuka nierozerwalnie związana jest z realizacją marzeń. Marzeń dotyczących codzienności i nie-codzienności.

W dwudziestej dziewiątej edycji COLOR ART proponujemy temat związany właśnie z nie-codziennością. Wyobraźmy sobie morze jako wielki dom, w którym mieszkają nie tylko nasze bałtyckie śledzie, ale różne „cuda-nie widy”, o jakich się ludziom nie śniło. Spróbujmy, aby pojawiły się w naszych „snach” za pomocą farb i pędzli. Wyobraźnią, która granic nie posiada, powołajmy do malarskiego życia motywy roślin i zwierząt. Stworów, które będą przez nas wymyślone. Choć i naszego bałtyckiego śledzia możemy przedstawić w najzupełniej dowolny, własny sposób. Otaczająca rzeczywistość i rzeczywistość malarskiego obrazu niekoniecznie musi oznaczać to samo. Kolory i kształty morskich tematów samodzielnie powołajmy do życia w obrazie. Spróbujmy zobaczyć więcej niż wiemy. Motywów obrazów nie szukajmy w książkach, czy w internecie. Szukajmy w wyobraźni i w marzeniach.

Marek Haładuda

Morze to nie tylko głębiny i fale. Morze to organizm pełen życia, emocji i tajemniczości. Słowo „wnętrze” w tytule użyte jest przez nas celowo. Oddaje ono bowiem żywą naturę, organiczność i złożoność morskich głębin. Spójrzcie więc w morskie odmęty z zamkniętymi oczami i otwartym umysłem, przyjrzyjcie się swoim uczuciom i stwórzcie na papierze obraz świata istniejącego tylko tam - w waszych sercach.

Anna Obszyńska

Technika: malarstwo lub grafika (wyłącznie linoryt lub monotypia)

Format: malarstwo - od A3 do A1, grafika – A4 do A2.

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 1 kwietnia 2019

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę zgłoszeniową, którą należy wcześniej odebrać od nauczyciela plastyki.

Nagrody:

Nagrodą w konkursie jest udział laureata i jednego opiekuna w nadmorskich warsztatach artystycznych prowadzonych przez artystę malarza Marka Haładudę w dniach 28 maja do 1 czerwca 2019 r. w Międzywodziu oraz nagroda rzeczowa.