PROJEKT EDUKACYJNY FIZYCZNO – CHEMICZNY

DLA  KLAS 7 i 8

„Fizyka i chemia na kuchennym stole”

 

 1. Organizatorzy

Organizatorem projektu są nauczyciele fizyki i chemii

 

 1. Cele projektu
 2. Popularyzowanie wiedzy fizyczno-chemicznej
 3. Kształcenie nawyku prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych
 4. Promowanie uczniów uzdolnionych
 5. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych i chemicznych w codziennym życiu

 

III. Zasady uczestnictwa

 1. Projekt adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uzyskana ocena bardzo dobra w pierwszym okresie roku szkolnego 2018/2019
 3. Termin składania prac upływa 26.04.2019 r

 

 1. Zakres materiału i forma pracy
 2. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie, w jednej z wybranych form (prezentacja multimedialna, kolaż, portfolio, praca przestrzenna)
 3. Temat pracy: Fizyka i chemia na kuchennym stole.

Uczeń wykonuje projekt doświadczenia fizyczno-chemicznego. Praca powinna zawierać:

- temat doświadczenia

- opis zjawiska

- czynności

- wykaz substancji, szkła i sprzętu laboratoryjnego,

- obserwacje

- wnioski

 1. Wszelkie doświadczenia potrzebne do wykonania projektu uczniowie (uczestnicy projektu) wykonują pod nadzorem rodzica/opiekuna z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Podsumowanie
 2. Jury złożone z nauczycieli fizyki i chemii wyłoni 3 laureatów projektu.
 3. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują cząstkowe oceny z chemii lub fizyki
 4. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy, które zostaną im wręczone podczas apelu Samorządu Uczniowskiego podsumowującego rok szkolny 2018/2019.

 

 

Organizatorzy

Ewa Kocuper – nauczyciel fizyki

Agnieszka Szymuś – nauczyciel chemii