Uczniów klas siódmych zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Chełmoński wczoraj i dziś".

Organizatorem konkursu jest Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej inspirowanej malarstwem Józefa Chełmońskiego.

Członkowie Jury Konkursu (nauczyciele plastycy uczący w Liceum Plastycznym w Nałęczowie) przy ocenie prac wezmą pod uwagę:

  - zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,

  - kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

 - estetykę i formę pracy – wartość artystyczną i techniczną pracy.

Technika: dowolna

Format: dowolny

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 5 kwietnia

Uwaga!

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę zgłoszeniową, którą należy wcześniej odebrać od nauczyciela plastyki.