Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w konkursie plastycznym

"Literatura niemiecka w ilustracjach dzieci i młodzieży"

organizowanym przez Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.

Temat pracy może odnosić się do literatury pojętej jako: bajka, powieść, wiersz.

Format: nie większy niż A3

Technika: malarstwo, rysunek lub wyklejanka

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 26 kwietnia