Szkolny Konkurs  Przyrodniczo-Fotograficzny

„W moim ogrodzie”

 

Regulamin konkursu:

 

I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie

II. Tematyka konkursu:

Ogród w obiektywie (polskie barwy wiosenne, barwy i klimaty roślin ogrodowych, prace bez wizerunku osób).

III. Celem konkursu jest:

-rozwijanie pasji i uzdolnień u uczniów,

-propagowanie pasji fotografowania,

-wymiana doświadczeń różnych grup fotografików,

-prezentacja osiągnięć uczestników konkursu,

-odszukiwanie i postrzeganie zjawisk przyrodniczych,

- dostrzeganie piękna przyrody

IV. Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
 2. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie prac fotograficznych.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

 - nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 2. Format prac: odbitki kolorowe: 21cm x 30 cm.
 3. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wykonane komputerowo metryczki zawierające:

- imię i nazwisko autora (ucznia), klasa

 - imię i nazwisko opiekuna nauczyciela.

 1. Prace konkursowe można składać bezpośrednio u nauczycieli biologii i przyrody.
 2. Termin składania prac upływa 15.05.2019 r.
 3. Nagrodzone prace konkursowe będą eksponowane na wystawie szkolnej w dniach od 20.05.2019 r. do 21.06.2019 r.

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1.Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury

 2.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu realizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie

VI. Podsumowanie:

 1. Jury złożone z nauczycieli biologii wyłoni 5 laureatów konkursu
 2. Wszyscy laureaci konkursu otrzymują cząstkowe celujące oceny z biologii
 3. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy, które zostaną im wręczone podczas apelu Samorządu Uczniowskiego podsumowującego rok szkolny 2018/2019.

 

Organizatorzy: Joanna Sadowska, Agnieszka Szymuś, Eliza Wierzchowska, Małgorzata Jarosz