Wewnątrzszkolny konkurs chemiczny dla uczniów klas VII 
„Chemia w codziennym życiu"


Serdecznie zapraszam uczniów klas VII do udziału w konkursie chemicznym „Chemia w codziennym życiu”. Odbędzie się on 9 maja 2019 roku w sali 208 o godz.14.25 -15.10. 
Szczegóły w regulaminie konkursu.

Organizator: Agnieszka Szymuś

Regulamin konkursu „Chemia w codziennym życiu”

I. Cele konkursu

 • Promowanie uczniów uzdolnionych.
 • Pogłębianie wiadomości o substancjach chemicznych i ich właściwościach.
 • Rozbudzanie zainteresowań naukami przyrodniczymi – chemią.
 • Kształcenie nawyku prawidłowego posługiwania się wzorami i prawami chemicznymi.

II. Zasady uczestnictwa

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uzyskana ocena bardzo dobra 
  w I okresie roku szkolnego 2018/2019.
 • W konkursie może wziąć udział maksymalnie 3 uczniów z danej klasy.
 • Uczestników konkursu wybiera i zgłasza nauczyciel chemii.
 • Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.

III. Zakres materiału

 • Substancje i ich przemiany.
 • Składniki powietrza.
 • Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych.
 • Wymagania konkursowe są zgodne z obowiązującą podstawą programową dla klasy siódmej.

IV. Przebieg konkursu
Konkurs trwał będzie jedną godzinę lekcyjną (45 minut). W trakcie trwania konkursu uczestnicy będą rozwiązywali różne zadania(test wyboru, zadania krótkiej odpowiedzi, zadania z luką, zadania otwarte).W trakcie konkursu uczestnicy mogą korzystać z kalkulatora i układu okresowego pierwiastków chemicznych.

V. Podsumowanie
1.   Komisja złożona z nauczycieli chemii i biologii wyłoni 3 laureatów konkursu.
2.   Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
3.   O zwycięstwie zdecyduje łączna suma punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań konkursowych.
4.   Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, oraz bieżącą ocenę celującą z chemii za zwycięstwo w konkursie.