Wewnątrzszkolny konkurs biologiczny dla uczniów klas VII 

„ Mam haka na raka”


Serdecznie zapraszam uczniów klas VII do udziału w konkursie biologicznym „ Mam haka na raka”. Odbędzie się on 25 kwietnia 2019 roku w sali 208 o godz.14.25 -15.10. 
Szczegóły w regulaminie konkursu.

Organizatorzy: Agnieszka Szymuś, Joanna Sadowska

 Regulamin konkursu biologicznego dla uczniów klasa VII „Mam haka na rak”.

 

I. Cele konkursu

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Pogłębianie wiadomości o higienie i chorobach układów człowieka
 • Rozbudzanie zainteresowań naukami przyrodniczymi – biologią
 • Popularyzacja zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

II. Zasady uczestnictwa

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uzyskana ocena bardzo dobra w I okresie roku szkolnego 2018/2019.
 • W konkursie może wziąć udział maksymalnie 3 uczniów z danej klasy.
 • Uczestników konkursu wybiera i zgłasza nauczyciel biologii.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.

III. Zakres materiału

 • Kodeks walki z rakiem.
 • Przyczyny chorób nowotworowych.
 • Zagadnienia profilaktyki i chorób układów człowieka.
 • Zasady zdrowego odżywiania się oraz rola witamin.
 • Wymagania konkursowe są zgodne z obowiązującą podstawą programową dla klasy siódmej.

IV. Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w sali 208 o godz.14.25 -15.10. 

V. Przebieg konkursu

 • Konkurs trwał będzie jedną godzinę lekcyjną (45 minut). 
 • W trakcie trwania konkursu uczestnicy rozwiązują zadania pisemne np. test wyboru, zadania krótkiej odpowiedzi, zadania z luką, zadania otwarte.


VI. Podsumowanie

 • Komisja złożona z nauczycieli biologii wyłoni 3 laureatów konkursu.
 • Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • O zwycięstwie zdecyduje łączna suma punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań konkursowych.
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz bieżącą ocenę celującą biologii za zwycięstwo w konkursie.