Wewnątrzszkolny konkurs biologiczny dla uczniów klas V - VIII 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”


Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie do udziału w konkursie biologicznym „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Organizatorzy: Agnieszka Szymuś, Eliza Wierzchowska

 Regulamin konkursu konkurs biologiczny dla uczniów klas V - VIII „ W zdrowym ciele zdrowy duch”

I. Cele konkursu

- popularyzacja zdrowego trybu życia,

- edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję aktywności fizycznej i zróżnicowanej diety,

- motywowanie uczniów do poszerzania wiadomości o zdrowiu w ciekawy i oryginalny sposób,

- pogłębianie wiadomości o higienie i chorobach układów człowieka

 

II. Zasady uczestnictwa

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V -VIII.
  • W konkursie może wziąć udział maksymalnie 5 uczniów z danej klasy.
  • Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
  • Uczeń wykonuje prezentację multimedialną lub pracę plastyczną (np. plakat, kolaż, praca przestrzenna.
  • Tematyka konkursu:

Zestaw ćwiczeń fizycznych promujący aktywny styl życia u dzieci w wieku szkolnym.

III. Termin i miejsce konkursu

  • Prace konkursowe można składać bezpośrednio u nauczycieli biologii i przyrody.
  • Termin składania prac upływa 05.2019 r.
  • Nagrodzone prace konkursowe będą eksponowane na wystawie szkolnej lub prezentowane trakcie lekcji biologii w dniach od 20.05.2019 r. do 21.06.2019 r.


IV. Podsumowanie

  • Komisja złożona z nauczycieli biologii wyłoni 3 laureatów konkursu.
  • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz bieżącą ocenę celującą biologii za zwycięstwo w konkursie.