Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Piękna nasza Polska cała"

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy przedstawiającej piękno polskich krajobrazów, bogactwo polskiej przyrody, świat roślin i zwierząt.

Technika:malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane

Format: A3-B2 (50/70cm)

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 10 maja

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz "Małe Marzenia" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia.