Uczniów klas 5-7 zapraszam do udziału w konkursie plastycznym

"Młodość w trzeźwości daje możliwości".

Zadanie polega na przedstawieniu w formie komiksu krótkiej historyjki nawiązującej do hasła konkursu.

Format: maksymalnie do 4 stron formatu A4

Technika: dowolna rysunkowa

Termin oddania prac: 24 maja

Prace można wykonywać w parach.

UWAGA!

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę zgłoszeniową, którą należy odebrać wcześniej od nauczyciela plastyki.

Organizatorem konkursu jest Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie. Patronat honorowy objął Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin oraz Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Maista Lublin.