Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym

"Lublin z czasów Unii Lubelskiej oczami młodego artysty".

Format: A3 bez ramek

Technika: dowolna z wyłączeniem malowideł na szkle, kompozycji przestrzennych, rzeźb, prac z użyciem plasteliny, ziaren, elementów suszonych

Termin oddania prac: 24 maja

UWAGA!

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę zgłoszeniową, którą należy wcześniej odebrać od nauczyciela plastyki.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie.