Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w

XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Rysunku Węglem Łęczna 2019.

Temat pracy: Radość

Format: minimum A3, maksimum B1

Technika: rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze (należy użyć jako środka rysunkowego wyłącznie węgla drzewnego, zastosowanie innej techniki niż rysunek węglem dyskwalifikuje pracę)

Termin oddania prac: 30 maja

Prace zostaną ocenione przez Jury według następujących kryteriów: - zgodność z tematem konkursu i techniką, indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi.

Uwaga!

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę zgłoszeniową, którą należy wcześniej odebrać od nauczyciela plastyki.

Organizatorem konkursu jest: Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA.

Obrady Jury odbędą się w terminie 1-9 lipca 2019. W skład Jury wejdą m.in. artyści z zagranicy biorący udział w XV Międzynarodowym Plenerze Artystycznym- Łęczna 2019.

Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Organizator kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej.

Pula nagród wynosi 3600,00 zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody o wartości powyżej 750 zł. Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.

Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 4 października 2019 r. W razie nieobecności podczas wręczenia nagród, zostaną one przesłane pocztą na adres domowy autora.