Świetlica szkolna zaprasza do udziału w konkursie plastyczno - fotograficznym dla klas 1 - 8.

Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Tematem prac plastycznych i fotograficznych powinien być krajobraz różnych

miejsc.


2. Praca plastyczna:

1) forma płaska, technika dowolna:

2) wykonana z dowolnych, trwałych materiałów;

3) format - A5;

4) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną według

własnego pomysłu.

Praca fotograficzna:

1) format dowolny;

2) zdjęcie przedstawiające krajobraz (może być wywołane lub wydrukowane);

nie powinno zawierać wizerunku osób.

 

3. Każda praca powinna posiadać dołączoną informację według wzoru:

1) imię i nazwisko uczestnika,

2) wiek (klasa) uczestnika,

3) imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego.

 

4. Prace do konkursu należy dostarczyć do sali nr 11 w terminie

do 15.10.2019 r. Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie października 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w sali nr 11.