ORGANIZATOR  
 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie
 
II. ADRESAT KONKURSU  
 
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy IV – VIII szkoły podstawowej, który wykona indywidualną prezentację na temat „STOP PRZEMOCY”.


III. CELE KONKURSU  
 
- przeciwdziałanie przemocy;

- zapoznanie uczniów z rodzajami przemocy;

- uświadomienie uczniom jak chronić siebie i innych przed przemocą;

- eliminowanie czynników ryzyka przemocy wśród uczniów;

- uświadomienie uczniom ich wpływu na społeczność szkolną;

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

- rozwijanie twórczej aktywności;

-doskonalenie umiejętności posługiwania się programem prezentacyjnym (np. PowerPoint);
 
 
 IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ  
                - zgodność z tematem pracy;
                - walory edukacyjne;  
                - wykorzystanie możliwości programu prezentacyjnego,  
                - staranność wykonania prac;

Prace konkursowe należy przekazać nauczycielom informatyki do 14.10.2019 r. Należy też dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie - do pobrania u nauczycieli informatyki.