Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału

w konkursie plastycznym "Nigdy więcej!".

Celem konkursu jest upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu upamiętniającego rocznicę z hasłem "Nigdy więcej!".

Format: A2 (2xA3)

Technika: dowolna

Termin oddania prac: 14.10 (prace oddajemy pani E.Mrozek lub pani A. Ścisło)