Szkolna kampania

„Fizyka w życiu codziennym”

klasy IV-VIII

 

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że fizyka w zasadzie rządzi życiem człowieka i nie tylko. Wszystko co dzieje się wokół nas można wytłumaczyć za pomocą praw fizyki. Fizyka zatem znajduje wiele pożytecznych zastosowań w życiu codziennym. Prostym przykładem jest dyfuzja, którą można zaobserwować zaparzając herbatę lub otwierając flakonik z perfumami. Kolejnym przykładem towarzyszącej nam fizyki jest trzymanie długopisu w ręce, które możliwe jest dzięki zjawisku tarcia. Przejeżdżające obok nas samochody czy latające samoloty również wykorzystują na przykład siłę nośną. Jak się dobrze zastanowicie to okaże się, że bardzo dużo jest fizyki wokół Was tylko żeby ją dostrzec trzeba na codzienność    spojrzeć na nowo.

 

Waszym zadaniem będzie w dniach 7.10-20.10. 2019 odszukać każdego dnia jedno zjawisko fizyczne, które Was otacza i udokumentować je robiąc zdjęcie.

 

Organizator: Ewa Kocuper – nauczyciel fizyki

Cele:

- pogłębienia wiedzy z fizyki i uzmysłowienie sobie jej znaczenia w życiu codziennym

- kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych w otaczającej przyrodzie

- rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotografowania.

 

Regulamin konkursu

Warunki udziału w konkursie:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie w dniach 7.10.-20.10. 2019 zdjęć, przedstawiających dowolnie wybrane zjawiska fizyczne Was otaczające, dostrzeżone w otaczającym świecie.

3. Każdego dnia uczeń biorący udział w konkursie pokazuje swoją fotografię (w formacie cyfrowym) wraz z krótkim opisem zjawiska fizycznego i otrzymuje naklejkę za zaangażowanie i udział. Jednego dnia można zdobyć jedną naklejkę.

4. Zdjęcia pokazujemy pani Ewie Kocuper (sala 125) lub nauczycielowi od przyrody. Naklejki zbieramy w zeszycie od fizyki/przyrody.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

              - Za zebranie co najmniej 8 naklejek (za 8 zdjęć), uczeń otrzymuje          dyplom i ocenę cząstkową z fizyki lub przedmiotów przyrodniczych. Dyplomy będą wręczone na lekcjach fizyki/przyrody.

              - Wykonanie prezentacji wszystkich zaobserwowanych zjawisk fizycznych wraz z ich omówieniem. Najlepsze prezentacje wybierze jury składające się z nauczycieli fizyki i przyrody a laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które będą wręczone na apelu uczniowskim.

- Prezentację należy nagrać na płytę CD,

- podpisać czytelnie podając imię, nazwisko i klasę

- do pracy należy dołączyć zgodę na publikację danych osobowych

Prac oddanych na konkurs nie zwracamy, stanowią one własność organizatora.

Koordynator konkursu: Ewa Kocuper, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Formularz zgłoszenia ucznia do konkursu fizycznego „Fizyka w życiu codziennym” dla klas IV - VIII Dane uczestnika konkursu Tytuł pracy   Imię i nazwisko ucznia   Wiek uczestnika/ klasa   Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka, którego jestem prawnym opiekunem zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, wyłącznie w celu udziału w konkursie fizycznym dla klas IV – VIII „Fizyka w życiu codziennym” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane (imię i nazwisko) finalistów oraz osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia będą udostępnione na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie oraz na ekspozycji w Szkole Podstawowej nr 21. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.   ............................................… .............................. imię i nazwisko prawnego opiekuna data i czytelny podpis (proszę wypełnić drukowanymi literami)