REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

NA PLAKAT

España con mis ojos” 


I   ORGANIZATOR
      Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka hiszpańskiego SP 21 w Lublinie.


II  CELE KONKURSU
-   popularyzacja języka hiszpańskiego i kultury Hiszpanii wśród uczniów naszej szkoły,
-   kształtowanie i rozwijanie zainteresowań plastycznych,
-   rozwijanie wyobraźni, i umiejętności plastycznych.


III  WARUNKI UCZESTNICTWA
-   konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 7 naszej szkoły,
-   każdy uczestnik może wykonać  jedną pracę,
-   prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników,
-   temat pracy „España con mis ojos” - Hiszpania w moich oczach.
-   każdą pracy należy czytelnie podpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa.

- uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników oraz wyraża zgodę na publikację swojej pracy na stronie szkoły.


IV   FORMA PRACY
-  format plakatu A3 – A2
- technika dowolna, może zawierać hasła lub tekst w języku polskim, ale mile widziane jest użycie hiszpańskiego,


 V   TERMIN DOSTARCZANIA PRAC ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Termin dostarczania prac upływa 28 października 2019 r. (prace dostarczamy do nauczyciela języka hiszpańskiego).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz na tablicy samorządu uczniowskiego do 5 listopada. Prace zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym.

Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w trakcie apelu samorządu szkolnego .                                                    Serdecznie zapraszam do udziału!