Konkurs fizyczny dla klas I-VIII

Kosmiczna podróż”

 

I. Organizatorzy konkursu

Ewa Kocuper

Eliza Wierzchowska

 

 

II. Cele konkursu

Poszerzanie wiedzy dotyczącej Wszechświata i ciał niebieskich

Rozwijanie zainteresowań astrofizyką

Rozwijanie kreatywności i uzdolnień dzieci i młodzieży

Wzbogacanie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

III. Warunki uczestnictwa

uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie w dowolnej technice gry planszowej „Kosmiczna podróż”

udział w konkursie ma charakter szkolny i jest skierowany do uczniów klas 1-8

jeden autor może przekazać na konkurs jedną pracę (grę planszową)

format prac: A3, papier techniczny

technika: dowolna

pracę można też wykonać w programie graficznym i wydrukować

pracę należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko i klasę

do pracy należy dołączyć zgodę na publikację danych osobowych

 

Prace należy oddać do 15.11.2019r.

 

prace oddajemy do pani Ewy Kocuper (sala 125) lub do pani Elizy Wierzchowskiej (sala 125)

prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy I-III

- klasy IV-VIII

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na 22.11. 2019r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie szkoły.

laureaci zostaną wyróżnieni na apelu szkolnym oraz otrzymają ocenę cząstkową z fizyki/przedmiotu przyrodniczego.

prac oddanych nie zwracamy, stanowią one własność organizatora

organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozwieszenia na terenie szkoły prac z podaniem danych autora

 

 

 

Koordynator konkursu: Ewa Kocuper, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Formularz zgłoszenia ucznia

do konkursu fizycznego „Kosmiczna podróż” dla klas I - VIII

 

 

Dane  uczestnika konkursu

Tytuł pracy

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Wiek uczestnika/ klasa

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka, którego jestem prawnym opiekunem zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, wyłącznie w celu udziału w konkursie fizycznym zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane (imię i nazwisko) finalistów oraz osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia będą udostępnione na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie oraz na ekspozycji w Szkole Podstawowej nr 21. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

 

............................................… ..............................

imię i nazwisko prawnego opiekuna data i czytelny podpis

(proszę wypełnić drukowanymi literami)