Świetlica szkolna zaprasza do udziału w szkolnym konkursie plastycznym dla klas 1 - 8 "Kartka bożonarodzeniowa".

Do konkursu można zgłosić pracę będącą pracą plastyczną – kartkę bożonarodzeniową.
Prace zgłoszone na konkurs powinny:

    1) być wykonane dowolną techniką plastyczną;

    2) przygotowane z dowolnych, trwałych materiałów;

    3) format pracy A5 (rozmiar widokówki);

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną według własnego pomysłu; prace zbiorowe nie będą uwzględniane. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:

   1) imię i nazwisko uczestnika

   2) wiek (klasa) uczestnika

   3) imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Zgłoszenia i prace do konkursu należy dostarczyć do sali 11 w terminie do 13.12.2019 r. 

Informacje o laureatach będą dostępne w sali nr 11 w II połowie lutego 2020 r. 

Ocenie podlegać będzie: oryginalność, estetyka i samodzielność wykonania pracy.Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III i IV – VI oraz VII -VIII. Komisja może przyznać dowolną liczbę wyróżnień.

Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest wypełnienie i złożenie formularza zgłoszenia oraz wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych - formularze dostępne w sali nr 11.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.