Regulamin

Konkursu fotograficznego

„Wakacyjne ciekawostki przyrodnicze”

 

Organizatorzy: nauczyciele przyrody, biologii.

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata,
  • popularyzacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

Regulamin konkursu:

- konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII uczęszczających do SP nr 21 w Lublinie;

- uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie wykonane osobiście i wywołane w zakładzie fotograficznym w formacie 15 x 21;

- do zdjęcia trzeba dołączyć metryczkę, którą należy odebrać od nauczyciela;

- fotografie należy składać u nauczycieli przyrody, biologii;

- zdjęcia przechodzą na własność organizatorów konkursu.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu:

- ostateczny termin składania prac: do dnia 05.10.2018 r.;

- imiona i nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły;

- zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy i nagrody na apelu szkolnym.

 

Organizatorzy