Spis treści

Zapraszamy uczniów klas 7-8 do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną "Chrzest Polski". Przygotowane prace należy dostarczyć do nauczycieli informatyki do 18.11.2022 r. Szczegóły techniczne i kryteria oceny zawarte są w poniższym regulaminie.