Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-6 do udziału w Konkursie „Kierunek – Bezpieczeństwo” organizowanego w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II” realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaprojektować miasteczko Peronowo lub jego fragment wykorzystując dowolną technikę plastyczną (np. rysunek, makieta). W konkursie przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody zarówno dla biorących w nim udział uczniów, jak i dla uczestniczących szkół. Prace należy dostarczyć do nauczycieli techniki do 24.10.2022 r.

Dla zwycięskiego zespołu:

 profesjonalny plac do zabaw i ćwiczeń wraz z montażem dla szkoły, do której uczęszczają autorzy zwycięskiej pracy (lub ekwiwalent w wysokości 20 000 zł na zakup innego rodzaju sprzętu, jeśli infrastruktura szkoły uniemożliwiałaby montaż),

 wyświetlenie pracy zespołu jako element wideomappingu podczas wydarzenia edukacyjnoinformacyjnego organizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego,

 wyjazd na 3-dniową zieloną szkołę.

Dla 5 wyróżnionych zespołów:

 urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem dla szkoły (lub ekwiwalent w wysokości 5 000 zł na zakup innego rodzaju sprzętu, jeśli infrastruktura szkoły uniemożliwiałaby montaż).

Dla wszystkich uczestników:

 wyjątkowe opaski na rękę.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

1. wykonać kolorową pracę plastyczną lub makietę miasteczka Peronowo albo jego fragmentu w zespole liczącym od 3-30 uczniów klas I-VI z tej samej szkoły podstawowej,

Szczegóły konkursu oraz Regulamin dostępne są na www.kolejoweabc.pl/kierunek-bezpieczenstwo

Liczba zespołów z jednej szkoły podstawowej jest nieograniczona. Większa liczba zespołów to większe szanse na wygraną!