Konkurs biologiczny dla klas 8 „Z Ekologią na Ty”

Adresatami konkursu są uczniowie klas V-VIII oraz III klas gimnazjalnych szkół z całej Polski.
Uczniowie przygotowują film prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut. 

Lubelskie Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza uczniów klas 7 i 8 do wzięcia udziału w konkursie grafiki komputerowej na projekt graficzny strony tytułowej opakowania na dowolną grę komputerową. Pracę należy wykonać w jednym z programów: Gimp, CorelDraw, Photoshop lub Inkscape. Plik należy zapisać w formacie *.jpg lub *.pdf

Prace w wersji elektronicznej należy dostarczyć do nauczycieli informatyki do 3.04.2019 r.

Zapraszamy uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu lalki do dowolnego utworu Stanisława Moniuszki. Prace przestrzenne o wymiarach max. 50 cm można wykonać z dowolnych materiałów. Lalki przynosimy do nauczycieli techniki do 12 kwietnia 2019 r.

Organizatorem konkursu jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 3.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PT. „RYSOWANIE NA EKRANIE”

Temat: W kręgu wielkanocnych tradycji.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w programie graficznym PAINT przedstawiającej ciekawą, autorską ilustrację.

Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w konkursie plastycznym

"Literatura niemiecka w ilustracjach dzieci i młodzieży"

organizowanym przez Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.

Uczniów klas siódmych zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Chełmoński wczoraj i dziś".

PROJEKT EDUKACYJNY FIZYCZNO – CHEMICZNY

DLA  KLAS 7 i 8

„Fizyka i chemia na kuchennym stole”

Konkurs organizowany jest przez: Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu. Cel główny konkursu: Pielęgnowanie polskich tradycji wielkanocnych związanych ze zwyczajem zdobienia jajek  poprzez zaktywizowanie dzieci do pracy twórczej.
W konkursie oceniana będzie przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka (wielkość jajka: od kurzego do strusiego ) ozdobiona dowolną techniką - PISANKA. Prace należy dostarczać do nauczycieli techniki do 29.03.2019 r. Deklaracje uczestnictwa w konkursie - do pobrania u nauczycieli techniki.