Uczniów klas siódmych zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Chełmoński wczoraj i dziś".

PROJEKT EDUKACYJNY FIZYCZNO – CHEMICZNY

DLA  KLAS 7 i 8

„Fizyka i chemia na kuchennym stole”

Konkurs organizowany jest przez: Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu. Cel główny konkursu: Pielęgnowanie polskich tradycji wielkanocnych związanych ze zwyczajem zdobienia jajek  poprzez zaktywizowanie dzieci do pracy twórczej.
W konkursie oceniana będzie przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka (wielkość jajka: od kurzego do strusiego ) ozdobiona dowolną techniką - PISANKA. Prace należy dostarczać do nauczycieli techniki do 29.03.2019 r. Deklaracje uczestnictwa w konkursie - do pobrania u nauczycieli techniki.

Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas 1 - 8 do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

"Bransoletka Królowej Jadwigi".

Uczniowie klas 4-6 mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych eko-zabawki. Można dołączyć jej instrukcję obsługi, jeśli jest to konieczne. Praca powinna być wykonana tak, aby użytkownicy mogli z niej bezpiecznie korzystać. Termin dostarczania prac do nauczycieli techniki upływa 30 III 2019 r. Konieczne jest wypełnienie formularzy - do pobrania u nauczycieli.

Zapraszamy uczniów urodzonych w roku  2009, 2010, 2011, 2012 do wzięcia udziału w konkursie grafiki komputerowej. Należy narysować pisankę wielkanocną w programie Paint. Nie można używać gotowych elementów np. clipartów. Prace w formacie A4 w wersji elektronicznej dostarczamy do nauczycieli do 15.03.2019r.

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie multimedialnym, który polega na nakręceniu maksymalnie 3-minutowego filmu reklamującego dowolną książkę. Pracę można wykonać pojedynczo lub w 2-osobowej grupie. Format pliku powinien umożliwiać jego otwarcie w Windows Media Player lub Movie Maker. Termin oddania prac do nauczycieli informatyki upływa 22 III 2019r. Konieczna jest zgoda rodziców na udział w konkursie - do pobrania u nauczycieli.

W tym roku Konkurs FOX odbędzie się w dniu 05.03.2019 r. (wtorek).

Zapraszamy o godzinie 8:00 do aula oraz sali 131.

organizatorzy: Anna Stańczyk, Katarzyna Kubica

Uczniów klas 7 zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

"Przerwane dzieciństwo. Wojna i dzieci".

Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym

"Świat moich marzeń".