Uczniów klas 4-6 zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

"Przerwane dzieciństwo. Wojna i dzieci".

Uczniów klas 4-5 oraz uczniów klas 6, którzy nie mają ukończonych 13 lat zapraszam do udziału

w miejskim konkursie plastycznym "Miniaturowy świat robaków cudaków".

Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym

"We wnętrzu morza".

Organizatorzy z Goleniowskiego Domu Kultury konkursu wyjaśniają tematykę prac:

Aby przybliżyć Wam hasło tegorocznego tematu festiwalu rozwinęliśmy nieco jego ideę, ubierając w słowa nasze przemyślenia…

Sztuka jest obszarem wolności. Wolności wyobraźni. Wolności myślenia.

Sztuka nierozerwalnie związana jest z realizacją marzeń. Marzeń dotyczących codzienności i nie-codzienności.

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas 2-8

do wzięcia udziału w konkursie czytelniczo-literackim i plastycznym.

Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w

Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Architektura Lublina i okolic "Pejzaże mistyczne".

Uczniów klas 4-7, szczególnie miłośników czarno-białych technik rysunkowych zapraszam do udziału w

14 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "SPORT W SZAROŚCI" Rawicz 2019.

Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym

z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019 pod hasłem JEDYNA TAKA KSIĄŻKA ...

Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

,, POLSCY SPORTOWCY NA OLIMPIADACH I MISTRZOSTWACH ŚWIATA’’.

Centrum Edukacji Artystycznej i Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej zapraszają do kolejnej edycji konkursu grafiki komputerowej. Temat tegorocznej edycji to "Łódź podwodna". Prace w wersji elektronicznej, wykonane w dowolnym programie graficznym w formacie A4 przekazać należy nauczycielom informatyki do 18 I 2019 r. Przypominamy, że prace nie mogą zawierać gotowych elementów (zdjęć, clipartów itp.)

Uczniów klas 4-7 zapraszam do udziału w konkursie plastycznym

"Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112" .

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu promującego odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112.

Komiks powinien być co najmniej formatu A4 i zawierać co najmniej 6 obrazków.

Termin oddania prac: 11.01.2019 r.

Do pracy należy dołączyć podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia. Oświadczenie należy odebrać od nauczyciela plastyki.