WYŻYWIENIE
CZERWIEC

Oddziały zerowe:

15 dni x 5,80 zł= 87,00 zł (4.06-22.06)

19 dni x 5,80 zł= 110,20 zł (4.06-29.06 bez 5.06)

20 dni x 5,80 zł= 116,00 zł (4.06-29.06)

NALEŻNOŚCI PROSIMY UREGULOWAĆ  DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA