WYŻYWIENIE
CZERWIEC

Oddziały zerowe:

15 dni x 5,80 zł= 87,00 zł (4.06-22.06)

19 dni x 5,80 zł= 110,20 zł (4.06-29.06 bez 5.06)

20 dni x 5,80 zł= 116,00 zł (4.06-29.06)

NALEŻNOŚCI PROSIMY UREGULOWAĆ  DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Lp.

Nr umowy

*Kwota przypisu  czesnego

**Odsetki

1.

23/2017

30,00

 

2.

19/2017

22,00

 

3

33/2018

47,97

 

4

30/2017

40,03

 

5.

48/2017

39,00

0,57

*Przypis pomniejszony o odpis za m-c poprzedni oraz  uwzględnieniem nadpłat i niedopłat

**Odsetki za wpłaty po terminie ( po 10 k. m-c) za m-c poprzedni

 

Drodzy Rodzice i Pracownicy,
 bardzo ważny jest tytuł przelewu (imię, nazwisko, klasa, tytuł wpłaty)  i kwota, która zmienna jest  w każdym miesiącu.

Termin wpłaty:
do 10.06.2018 r. – ODDZIAŁY ZEROWE
Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

 

Terminem wpłaty jest dzień, w którym środki znajdą się na koncie:

36 1240 1503 1111 0010 0175 8237
Szkoła Podstawowa nr 21
20-047 Lublin
ul. Zuchów 1 (Bank PEKAO S.A. ul. Królewska 1, Lublin)

 • Posiłki w szkolnej stołówce wydawane będą na podstawie listy wpłat. Proszę o przestrzeganie 
  terminów wpłaty podanych powyżej. Informuję, że tylko terminowa wpłata jest gwarancją wydania posiłku.
 • Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie proszone są o osobiste dostarczenie dowodu wpłaty w pokoju nr 22 – Kierownik stołówki w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Informacje na w/w temat udzielane są: 
  -telefonicznie (81 534-10-17 – Kierownik stołówki),
  -drogą e-mailową (aigras@sp21.lublin.pl ),
  -w pokoju nr 22 – Kierownik stołówki w godzinach od 7.00 do 15.00.