Drodzy Rodzice, uprzejmie proszę o uregulowanie należności za wyżywienie wraz z odsetkami. Opłatę za obiady należy wpłacać z góry tj. najpóźniej do 5. dnia każdego miesiąca.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE CZERWIEC 2019

Obiady:
Uczniowie: 12 dni x 3,30 zł= 39,60 zł

Śniadania:
Uczniowie: 12 dni x 1,50 zł= 18,00 zł

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. obiady będą wydawane w godzinach 11.00- 13.00.

Rodziców dzieci, które w tych dniach zrezygnowały z korzystania z obiadów, proszę o wcześniejsze zgłoszenie odpisu.
Uprzejmie proszę o uregulowanie płatności za wyżywienie wraz z odsetkami.

 

Harmonogram wydawania śniadań w stołówce szkolnej

8.30 – 8.45 „O”

8.45 – 9.35 klasy I – III i świetlica

9.35 – 9.45 klasy IV – VIII

  

Harmonogram wydawania obiadów w stołówce szkolnej

11.30 – 12.10 „O”

12.10 – 12.30 klasy I- IV

12.45 – 13.20 świetlica

13.15 – 13.35 klasy V-VIII

 

Podczas wydawania obiadów zabrania się
pobytu w pomieszczeniach stołówki
osobom niespożywającym posiłek.

Zapisy dzieci na obiady w roku szkolnym 2018/2019 
Deklarację można pobrać ze strony internetowej, link do pobrania:

Deklaracja <-- plik pdf

Kartę zgłoszeniową dziecka na obiady proszę dostarczyć do pokoju nr 22- Kierownik stołówki,