Wyżywienie
CZERWIEC 2018

Obiady:
Uczniowie:         14 dni x 3,30 zł= 46,20 zł
Pracownicy:       14 dni x 5,30 zł= 74,20 zł

Śniadania:
Uczniowie:         14 dni x 1,50 zł= 21,00 zł

NALEŻNOŚCI PROSIMY UREGULOWAĆ  DO 4 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Oddziały zerowe:

15 dni x 5,80 zł= 87,00 zł (4.06-22.06)
19 dni x 5,80 zł= 110,20 zł (4.06-29.06 bez 5.06)
20 dni x 5,80 zł= 116,00 zł (4.06-29.06)

NALEŻNOŚCI PROSIMY UREGULOWAĆ  DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

Drodzy Rodzice i Pracownicy,
 bardzo ważny jest tytuł przelewu (imię, nazwisko, klasa, tytuł wpłaty)  i kwota, która zmienna jest  w każdym miesiącu.

- uczniowie:  imię, nazwisko, klasę, tytuł wpłaty (miesiąc – obiad / obiad + śniadanie / śniadanie/ zerówka),
- pracownicy: imię, nazwisko, miesiąc.

Termin wpłaty:
do 10.06.2018 r. – ODDZIAŁY ZEROWE
do  4.06.2018 r.- KLASY I-VII
Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

 

Terminem wpłaty jest dzień, w którym środki znajdą się na koncie:

36 1240 1503 1111 0010 0175 8237
Szkoła Podstawowa nr 21
20-047 Lublin
ul. Zuchów 1 (Bank PEKAO S.A. ul. Królewska 1, Lublin)

 • Posiłki w szkolnej stołówce wydawane będą na podstawie listy wpłat. Proszę o przestrzeganie
  terminów wpłaty podanych powyżej. Informuję, że tylko terminowa wpłata jest gwarancją wydania posiłku.
 • Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie proszone są o osobiste dostarczenie dowodu wpłaty w pokoju nr 22 – Kierownik stołówki w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Informacje na w/w temat udzielane są:
  -telefonicznie (81 534-10-17
  – Kierownik stołówki),
  -drogą e-mailową (aigras
  @sp21.lublin.pl  ),
  -w pokoju nr 22 – Kierownik stołówki w godzinach od 7.00 do 15.00.