Drodzy Rodzice, bardzo proszę o uregulowanie należności ZA WYŻYWIENIE W LUTYM I W MARCU WRAZ Z ODSETKAMI. Opłatę za obiady należy wpłacać z góry tj. najpóźniej do 5. dnia miesiąca poprzedzającego m-c.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE MARZEC 2019

Obiady:
Uczniowie: 21 dni x 3,30 zł= 69,30 zł

Śniadania:
Uczniowie: 21 dni x 1,50 zł= 31,50 zł

Pracownicy pedagogiczni: 21 dni x 6,30 zł= 132,30 zł
Pracownicy niepedagogiczni: 21 dni x 6,80 zł= 142,80 zł

NALEŻNOŚCI PROSIMY UREGULOWAĆ  DO 5. DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO M-C 

Terminem wpłaty jest dzień, w którym środki znajdą się na koncie:
36 1240 1503 1111 0010 0175 8237
Szkoła Podstawowa nr 21
20-047 Lublin
ul. Zuchów 1 (Bank PEKAO S.A. ul. Królewska 1, Lublin)

 

Oddziały zerowe:
21 dni x 5,80 zł= 121,80 zł

NALEŻNOŚCI PROSIMY UREGULOWAĆ  DO 10. DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO M-C

Terminem wpłaty jest dzień, w którym środki znajdą się na koncie:
73 1240 1503 1111 0010 0153 4277
Szkoła Podstawowa nr 21
20-047 Lublin
ul. Zuchów 1 (Bank PEKAO S.A. ul. Królewska 1, Lublin)

 

 

  • W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest  płatność. Wpłaty dokonuje się  oddzielnie za obiady, oddzielnie za śniadania i oddzielnie za odsetki. Można dokonać wpłat na jednym przelewie  ale trzeba podać w tytule sumę kwoty na obiady, sumę kwoty na śniadania oraz kwotę za odsetki. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności ucznia w szkole. Koszt niewykorzystanych posiłków należy odliczyć przy opłacie za następny miesiąc z dodatkową informacją o ilości odpisanych dni. Prosi się rodziców o wpłacanie należności obiadowych w kwocie należnej bez zaokrągleń w górę by rozrachunki mogły się zamknąć, tj. jeżeli jest do zapłaty 62,70 zł, to taką kwotę proszę wpłacić.
  • Posiłki w szkolnej stołówce wydawane będą na podstawie listy wpłat. Proszę o przestrzeganie terminów wpłaty podanych powyżej. Informuję, że tylko terminowa wpłata jest gwarancją wydania posiłku oraz wcześniejsze złożenie deklaracji na obiady.
  • Brak wpłaty na konto szkoły może spowodować wstrzymanie żywienia, a brak uregulowania zaległości SP21 ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
    Brak wpłaty nie upoważnia do rezygnacji z wyżywienia. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie do Kierownika stołówki, najpóźniej do 25-go dnia poprzedniego miesiąca.
  • Informacje na w/w temat udzielane są: telefonicznie 81 534-10-17, drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w pokoju nr 22- Kierownik stołówki (godz.: 7.00-14.45).