OPŁATA ZA WYŻYWIENIE LISTOPAD 2018

Obiady:
Uczniowie: 19 dni x 3,30 zł= 62,70 zł

Śniadania:
Uczniowie: 19 dni x 1,50 zł= 28,50 zł
Pracownicy pedagogiczni: 19 dni x 6,30 zł= 119,70 zł
Pracownicy niepedagogiczni: 19 dni x 6,80 zł= 129,20 zł
NALEŻNOŚCI PROSIMY UREGULOWAĆ  DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

Oddziały zerowe:
19 dni x 5,80 zł= 110,20 zł
NALEŻNOŚCI PROSIMY UREGULOWAĆ  DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Terminem wpłaty jest dzień, w którym środki znajdą się na koncie:
36 1240 1503 1111 0010 0175 8237
Szkoła Podstawowa nr 21
20-047 Lublin
ul. Zuchów 1 (Bank PEKAO S.A. ul. Królewska 1, Lublin)

         Termin wpłaty:
do 10.11.2018 r. – ODDZIAŁY ZEROWE
do  5.11.2018 r.- KLASY I-VIII

  • W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest  płatność. Wpłaty dokonuje się  oddzielnie za obiady, oddzielnie za śniadania i oddzielnie za odsetki. Można dokonać wpłat na jednym przelewie  ale trzeba podać w tytule sumę kwoty na obiady, sumę kwoty na śniadania oraz kwotę za odsetki. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności ucznia w szkole. Koszt niewykorzystanych posiłków należy odliczyć przy opłacie za następny miesiąc z dodatkową informacją o ilości odpisanych dni. Prosi się rodziców o wpłacanie należności obiadowych w kwocie należnej bez zaokrągleń w górę by rozrachunki mogły się zamknąć, tj. jeżeli jest do zapłaty 62,70 zł, to taką kwotę proszę wpłacić.
  • Posiłki w szkolnej stołówce wydawane będą na podstawie listy wpłat. Proszę o przestrzeganie terminów wpłaty podanych powyżej. Informuję, że tylko terminowa wpłata jest gwarancją wydania posiłku oraz wcześniejsze złożenie deklaracji na obiady.
  • Brak wpłaty na konto szkoły może spowodować wstrzymanie żywienia, a brak uregulowania zaległości we wpłatach w ciągu kolejnych 5 dni od daty wymagalności spowoduje skreślenie dziecka z listy stołujących się. Za zwłokę w płatności SP 21 ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
  • Informacje na w/w temat udzielane są: telefonicznie 81 534-10-17, drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w pokoju nr 22- Kierownik stołówki (godz.: 7.00-14.45).