Zapisy dzieci na obiady w roku szkolnym 2018/2019 
Deklarację można pobrać ze strony internetowej, link do pobrania:

Deklaracja <-- plik pdf

Kartę zgłoszeniową dziecka na obiady proszę dostarczyć do pokoju nr 22- Kierownik stołówki,