W dniu 26.11.2018 nasza szkoła ogłosiła przetarg ograniczony na realizację usługi:

"Organizacja wyjazdów dzieci, młodzieży i pracowników na wycieczki, organizacja wypoczynku letniego i zimowego.”

Szczegółowe informacje dostępne na stronach:

BIP:

https://biuletyn.lublin.eu/sp21/zamowienia-publiczne/2018/organizacja-wyjazdow-dzieci-mlodziezy-i-pracownikow-na-wycieczki-organizacja-wypoczynku-letniego-i-zimowego-,9,14325,1.html

Urząd zamówień publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl

nr ogłoszenia: 652864-N-2018

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d071b59-50b4-4834-a53f-e732ac9eab76