28.11.2018 r. podczas  Święta Szkoły uczniowie klas szóstych wystawili scenki mitologiczne w ramach XV Szkolnego Przeglądu Talentów „Jadwiga 2018” oraz Turnieju Mitologicznego.

Sala gimnastyczna zamieniła się w teatr a uczniowie - wcielili się w  postacie mitologiczne i wprowadzili widzów w świat starożytnej Grecji. Długo przygotowywali się do występu pod opieką swoich wychowawców i nauczycieli języka polskiego. Wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością w wykonaniu kostiumów, rekwizytów i dekoracji. Wspaniale zaprezentowali swoje talenty aktorskie.

Każda z klas zasługuje na pochwały i gratulacje. Drodzy szóstoklasiści - byliście wspaniali! smile

 Konkurs zakłada jednak rywalizację. Dlatego jury spośród siedmiu klas szóstych wyłoniło zwycięzców. Są to klasy:

 6 c - I miejsce

6 d - II miejsce

6 b i 6 g - III miejsce

 Raz jeszcze serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim wspaniałym artystom.

Nagrodą w konkursie będą odpowiednio oceny celujące i bardzo dobre z języka polskiego oraz oceny wzorowe z zachowania. Pamiątkowe dyplomy będą uroczyście wręczone na apelu Samorządu Uczniowskiego przed końcem I okresu nauki.

 W październiku zespoły klas wzięły udział w konkursie wiedzy o mitach starożytnych Greków. Scenki mitologiczne to kolejny etap konkursu. Po zsumowaniu punktacji w tych dwóch etapach podajemy końcowe wyniki wewnątrzszkolnego konkursu mitologicznego:

klasa

liczba punktów za wiedzę mitologiczną

liczba punktów za scenkę mitologiczną

suma punktów

miejsce

6 c

17 pkt.

8 pkt.

25 pkt.

I

6 b

17 pkt.

6 pkt.

23 pkt.

II

6 g

13 pkt.

6 pkt.

19 pkt.

III

6 d

10 pkt.

7 pkt.

17 pkt.

IV

6 a

10 pkt.

4 pkt.

14 pkt.

V

6 e

11 pkt.

3 pkt.

14 pkt.

V

6 f

9 pkt.

5 pkt.

14 pkt.

V

                                                                                                                         organizatorki konkursu

                                                                                                            Anna Bagłajewska, Agnieszka Danilczuk