W dniu 5 grudnia 2018 roku komisarz Monika Sowa oraz asp. Tomasz Łukasik z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przeprowadzili na terenie naszej szkoły prelekcję dla uczniów klas V i VI.

Pani komisarz przedstawiła zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej młodzieży nieletniej. Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione przepisy Kodeksu Karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji oraz najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem: uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary), palenie papierosów itp. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są skutki prawne wynikające z publikowania zdjęć bez zgody innych osób. Wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy zdjęć na portalach internetowych. Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, niszczenie mienia. 
Funkcjonariuszom dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i przeprowadzenie pogadanki, która z pewnością podniosła świadomość prawną uczniów oraz wzbogaciła ich wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania różnym zagrożeniom.