Nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu ”(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu” – w myśl Matki Teresy z Kalkuty”.

Temat/cel Projektu

Głównym celem Projektu ”(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu” – w myśl Matki Teresy z Kalkuty” jest popularyzacja wiedzy o życiu i działalności Matki Teresy z Kalkuty oraz rozwijanie w uczestnikach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

 Działania projektowe

  1. Zapoznanie uczestników projektu z osobą i działalnością Matki Teresy z Kalkuty przez nauczycieli religii we wszystkich klasach I - VIII.
  2. Konkurs Plastyczny  Ilustracja do słów Matki Teresy z Kalkuty „Kwiat rozwija się, gdy świeci słońce, a człowiek rozwija się, gdy kocha”  dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Placówki biorące udział w konkursie przeprowadzą wewnętrzne eliminacje wyłaniające 5 najlepszych prac, które zostaną wysłane do Fundacji BO WARTO i tam będą ocenione przez profesjonalne jury. 

  1. Konkurs Literacki – List do Matki Teresy z Kalkuty opisujący spotkania autora z drugim, potrzebującym człowiekiem – dla dzieci z klas IV-V szkół podstawowych.

Placówki biorące udział w konkursie przeprowadzą wewnętrzne eliminacje wyłaniające 5 najlepszych prac, które zostaną wysłane do Fundacji BO WARTO i tam będą ocenione przez profesjonalne jury. 

  1. Przegląd akcji pomocowych/charytatywnych zainspirowanych życiem i działalnością Matki Teresy z Kalkuty– dla uczniów z klas VI-VIII szkół podstawowych.

Uczestnicy przygotowują i przeprowadzają działania charytatywne/pomocowe polegające na spotkaniu z drugim, potrzebującym człowiekiem zainspirowani życiem i działalnością Matki Teresy z Kalkuty.

Działania projektowe: planowanie i realizacja konkursu plastycznego i literackiego w ramach projektu oraz projektowych działań pomocowych/charytatywnych - będą trwały od stycznia 2019 r. do 20 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe regulaminy konkursów są dostępne w segregatorach w pokoju nauczycielskim oraz u koordynatora projektu.

 Serdecznie zapraszam do udziału w wybranych działaniach projektowych:

  1. uczniów klas I- III do konkursu plastycznego.
  2. uczniów klas IV- V do konkursu literackiego.
  3. uczniów klas VI- VIII do działań charytatywnych.

                                                                                                       Agnieszka Danilczuk, koordynator projektu