Szkolna akcja

„POMÓŻ PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

Zima to najtrudniejszy czas dla ptaków w naszej strefie klimatycznej. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdy wszystko jest przysypane śniegiem. Poszukiwania pożywienia na mrozie pochłaniają cenną energię a wielu ptakom nie udaje się przetrwać ciężkich zimowych warunków dlatego zachęcamy wszystkich uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w akcji dokarmiania ptaków.

 

Najlepszym sposobem na pomoc ptakom jest wykonanie „stołówki dla ptaków”, którą regularnie będziecie zasilać pokarmem. Oprócz klasycznego karmnika - domku można bardzo szybko wykonać inne ciekawe karmniki.

Karmniki przynieście do szkoły i zostawcie pani Ewie Kocuper lub pani Elizie Wierzchowskiej (s. 125). Zadbamy o to żeby karmniki zawisły w odpowiednich miejscach. Możecie też zawiesić je na swoim balkonie, działce, na gałęzi pod blokiem itp. i prowadzić obserwacje przyrodnicze, które podsumujecie prezentacją multimedialną. Zarówno Wasze karmniki jak i prezentacje zostaną ocenione.

Pamiętajcie o kilku ważnych zasadach:

  1. Po rozpoczęciu dokarmiania nie wolno przerwać go aż do wiosny! Dokarmiane ptaki maja większą trudność z samodzielnym odnalezieniem pokarmu.
  2. Kończymy dokarmianie pod koniec kwietnia. Przedwiośnie i wiosna są szczególnie trudnym okresem, zasoby pokarmowe są właściwie wyczerpane, a i warstewka ptasiego tłuszczyku uległa wykorzystaniu.
  3. Zimowa dieta powinna być wysokokaloryczna. Powinny składać się na nią: nasiona roślin oleistych i zbóż, orzechy, dziko rosnące owoce oraz tłuszcze zwierzęce.
  4. Ptaków nigdy nie można dokarmiać produktami solonymi, słoniną czy orzeszkami. Sól skazuje na śmierć w strasznym męczarniach. Pieczywo również nie służy ptasiemu zdrowiu, ponieważ kwaśnieje w przewodzie pokarmowym powodując choroby i zatrucia.
  5. Nie kupujmy jako pokarmu mieszanek traw ogrodowych, nasion do wysiewu ani mieszanek paszowych ptactwa hodowlanego, są one zaprawiane środkami chemicznymi.
  6. Ulokujmy karmnik tak, aby stołujące się w nim ptaki nie stały się łatwą zdobyczą dla drapieżników. Karmnik powinien być umieszczony tak, nie dostał się do niego intruz np. zawieszony na gałęzi drzewa
  7. Nigdy nie wysypujemy pokarmu, który jest zepsuty, szkodzi ptakom tak samo jak nam. Ponadto w karmniku mile widziana jest woda, o którą ciężko zimą.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 Ewa Kocuper

Eliza Wierzchowska