REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

3, 4, 5 kwietnia 2019 r.

/ środa, czwartek, piątek/

klasy I-III
oraz oddziały zerowe

w Parafii pw. Bł. Bpa Władysława Gorala w Kaplicy Parafialnej
przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28B

3 kwietnia 2019 r. – środa

8.00 – 10.15

Godz.

Sala/miejsce spotkania

Rodzaj zajęć

8.00 – 8.45

9.00 – 9.10

10.00 – 10.15

oddział zerowy A – s. 027

oddział zerowy B – s. 031

klasa I a – s. 118

klasa I b – s. 12

klasa I c – s. 11

klasa I d – s. 13

klasa I e – s. 103

klasa II a – s. 111

klasa II b – s. 113

klasa II c – s. 114

klasa II d – s. 117

klasa III a – s. 112

klasa III b – s. 102

Zajęcia opiekuńcze w salach.

8.45 – 9.00

Stołówka

Śniadanie pod opieką wychowawcy.

 

9.15 – 10.00

 

Patio szkolne

Usadzenie dzieci, działania opiekuńcze i porządkowe w trakcie rekolekcji.

Spotkanie z rekolekcjonistą w godz. 9.15 – 10.00.

10.15

Świetlica

Przekazanie dzieci do świetlicy szkolnej, oddziały zerowe – powrót do swoich sal.

12.00 – 12.30

Obiad

Pod opieką wychowawców świetlicy

 

4 kwietnia 2019 r. - środa, czwartek

8.00 – 10.15

Godz.

Sala/miejsce spotkania

Rodzaj zajęć

8.00-8.45

oddział zerowy A – s. 027

oddział zerowy B – s. 031

klasa I a – s. 118

klasa I b – s. 12

klasa I c – s. 11

klasa I d – s. 13

klasa I e – s. 103

klasa II a – s. 111

klasa II b – s. 113

klasa II c – s. 114

klasa II d – s. 117

klasa III a – s. 112

klasa III b – s. 102

Zajęcia opiekuńcze w salach.

8.45 – 9.00

Stołówka

Śniadanie pod opieką wychowawcy.

 

 9.00 – 10.15

 

Kaplica

Wyjście do kaplicy pod opieką wychowawcy.

Msza św. w kaplicy w godz. 9.15 – 10.00.

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy.

10.15

Świetlica

Przekazanie dzieci do świetlicy szkolnej,
oddziały zerowe – powrót do swoich sal.

5 kwietnia 2019 r. – piątek

8.00 – 10.15

Godz.

Sala/miejsce spotkania

Rodzaj zajęć

8.00 – 8.45

9.00 – 9.10

10.00 – 10.15

oddział zerowy A – s. 027

oddział zerowy B – s. 031

klasa I a – s. 118

klasa I b – s. 12

klasa I c – s. 11

klasa I d – s. 13

klasa I e – s. 103

klasa II a – s. 111

klasa II b – s. 113

klasa II c – s. 114

klasa II d – s. 117

klasa III a – s. 112

klasa III b – s. 102

Zajęcia opiekuńcze w salach.

8.45 – 9.00

Stołówka

Śniadanie pod opieką wychowawcy.

 

9.15 – 10.00

 

Patio szkolne

Usadzenie dzieci, działania opiekuńcze i porządkowe w trakcie rekolekcji.

Spotkanie z rekolekcjonistą w godz. 9.15 – 10.00.

10.15

Świetlica

Przekazanie dzieci do świetlicy szkolnej, oddziały zerowe – powrót do swoich sal.

12.00 – 12.30

Obiad

Pod opieką wychowawców świetlicy