ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW

KLAS IV, V, VII i VIII

 3 kwietnia 2019 r. (środa)

 

GODZ. 15.00 -16.15

TARGI EDUKACYJNE

Zapraszamy uczniów klas ósmych

oraz ich rodziców

do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych

 

GODZ. 16.15 -17.00

patio szkoły

Spotkanie rodziców uczniów klas ósmych
 z dyrektorem szkoły

oraz doradcą zawodowym

panią Iwoną Lipiec

Temat spotkania: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – część 2. Wybór szkoły.

 

GODZ. 17.00 -18.00

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS

KLASA

NR SALI

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

IV A

128

Anna Ścisło

IV B

117

Ewa Mrozek

IV C

112

Katarzyna Wolańska - Kotyra

IV D

15

Karolina Pieczykolan

IV E

118

Eliza Wierzchowska

IV F

113

Ewa Kołodziejczyk

V A

130

Anna Bagłajewska

V B

125

Ewa Kocuper

V C

126

Małgorzata Małecka

V D

127

Anna Januszczak

V E

14

Dorota Gontarz

V F

207

Małgorzata Jarosz

VII A

129

Agata Prasał-Filipek

VII B

214

Dorota Bartyś

VII C

211

Barbara Siejko

VII D

212

Mariola Mackiewicz

VIII A

131

Agnieszka Szymuś

VIII B

210

Aneta Waśkowicz

VIII C

208

Joanna Sadowska

VIII D

209

Małgorzata Nowosad

VIII E

213

Iwona Chomicka

           

GODZ. 18.00 -19.00

KONSULTACJE NAUCZYCIELI

Zapraszamy do indywidualnych rozmów na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w podanych niżej salach:

nauczyciele języka angielskiego i hiszpańskiego– sale nr 129 i 130

nauczyciele informatyki i techniki - sala nr 127

nauczyciele muzyki, plastyki i katecheci - sala nr 125

nauczyciele wychowania fizycznego - sala nr 126

nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego - sala nr 211

nauczyciele języka polskiego – sala nr 209, 210 i 131

nauczyciele matematyki i fizyki - sala nr 212 i 214

nauczyciele przyrody, biologii, chemii, geografii i edukacji dla bezpieczeństwa -sala nr 208 i 207

 

 

TERMIN KOLEJNEGO ZEBRANIA Z RODZICAMI: 22 MAJA 2019 r.