ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW

KLAS IV - VIII

 22 maja 2019 r. (środa)

 

GODZ. 16.00 -17.00

KONSULTACJE NAUCZYCIELI

 

Zapraszamy do indywidualnych rozmów na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w podanych niżej salach:

nauczyciele języka angielskiego i hiszpańskiego– sale nr 129 i 130

nauczyciele informatyki i techniki - sala nr 127

nauczyciele religii - sala nr 128

nauczyciele wychowania fizycznego - sala nr 126

nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego - sala nr 211

nauczyciele języka polskiego – sala nr 209, 210 i 131

nauczyciele matematyki i fizyki - sala nr 212 i 214

nauczyciele przyrody, biologii, chemii, geografii i edukacji dla bezpieczeństwa -sala nr 208 i 125

nauczyciele muzyki i plastyki – sala nr 125 (od godz. 18)

 

GODZ. 17.00 - 18.00

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS

KLASA

NR SALI

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

IV A

128

Anna Ścisło

IV B

117

Ewa Mrozek

IV C

112

Katarzyna Wolańska - Kotyra

IV D

16

Karolina Pieczykolan

IV E

118

Eliza Wierzchowska

IV F

113

Ewa Kołodziejczyk

V A

130

Anna Bagłajewska

V B

125

Ewa Kocuper

V C

102

Małgorzata Małecka

V D

103

Anna Januszczak

V E

14

Dorota Gontarz

V F

207

Małgorzata Jarosz

VI A

111

Katarzyna Jankowska

VI B

127

Iwona Sumorek

VI C

czytelnia

Katarzyna Kubica

VI D

131

Agnieszka Danilczuk

VI E

126

Jadwiga Kudyba

VI F

112  a

Agnieszka Trochimiuk

VI G

15

Justyna Łysiak

VII A

129

Agata Prasał-Filipek

VII B

214

Dorota Bartyś

VII C

211

Barbara Siejko

VII D

212

Mariola Mackiewicz

VIII A

114

Agnieszka Szymuś

VIII B

210

Aneta Waśkowicz

VIII C

208

Joanna Sadowska

VIII D

209

Małgorzata Nowosad

VIII E

213

Iwona Chomicka

           

GODZ. 18.00 - 19.00

AULA

 

Spotkanie dla rodziców uczniów klas VI – VIII na temat „Edukacja dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież”

Osoba prowadząca: pani Małgorzata Osińska, reprezentująca Stowarzyszenie Rysa