Projekt "ZA PROGIEM " - wyprawy odkrywców kl. 2c

W II okresie nauki klasa 2c uczestniczyła w projekcie "ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców realizowanym przez UMCS i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu realizowane były działania umożliwiające dzieciom rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, obejmujących m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, językowe, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, pracy zespołowej.

Dzieci uczestniczyły w warsztatach z zakresu: matematyki i przyrody oraz Dniach Edukacji zakładające m.in. takie formy aktywności, jak: zabawy integracyjne, warsztaty teatralne, gry uczelniane, zadania animacyjne pobudzające kreatywność narracyjną i wizualną, quizy, zabawy pantomimiczne, taneczne i dramowe. Dzieci miały możliwość zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Udział w zajęciach był bezpłatny. Uczestnicy Projektu otrzymali zestawy materiałów dydaktycznych, wyżywienie podczas zajęć oraz zaświadczenie o udziale w projekcie. Zajęcia dostarczyły dzieciom ciekawych wrażeń, wiele umiejętności
i nowych doświadczeń.