W imieniu Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy dotyczącej remontu boiska szkolnego podczas głosowania do "Budżetu Obywatelskiego - Lublin 2019".
Po konsultacjach z Urzędem Miasta Lublin, nasz projekt został podzielony na 2 etapy, pierwszy dotyczy stworzenia kompletnej dokumentacji oraz wykonania specjalistycznego projektu, natomiast w drugim etapie wykonania prac remontowych.

Nasz projekt to:  M-112 "Chcemy wychować nowych Lewandowskich"

Rozpoczęcie głosowania:
- 23 września 2018 r./ przez 2 tygodnie
Głosowanie w formie elektronicznej:
Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.obywatelski.lublin.eu
zarejestrować się, zalogować, a następnie oddać swoje głosy.

Kto może głosować:
Wszyscy mieszkańcy Lublina, którzy posiadają zameldowanie w naszym mieście.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego. Aby ją wyrazić rodzić /opiekun prawny/ musi wprowadzić swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz „kliknąć” oświadczenie dotyczące jego zgody na głosowanie przez osobę poniżej 18 r.ż. a także zgody dotyczące danych osobowych.

Liczymy też, że wspomogą nas Państwo także w propagowaniu naszej inicjatywy poza naszym środowiskiem szkolnym.
Dziękujemy za wszelki rodzaj wsparcia.