W dniach 29.05. - 03.06. 2022 roku czteroosobowa delegacja z naszej szkoły udała się na Islandię w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji". Działania są realizowane w ramach Programu Edukacja https://education.org.pl/ i finansowane z Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa.

 
Wyjazd rozpoczął się od wizyty w Wydziale Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Reykjavik, podczas której przedstawiono politykę oświatową kraju. Następnie zespół nauczycieli odwiedził dwie szkoły podstawowe, gdzie w praktyce mógł obserwować innowacyjne metody pracy.
 
Uczestnicy projektu byli pod ogromnym wrażeniem sposobu budowania przyjaznej atmosfery w szkole w oparciu o rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, tworzenie przyjaznej przestrzeni szkolnej oraz nacisk na efektywne komunikowanie się.  
 
Kolejnym etapem będzie przekazanie dobrych praktyk lubelskim nauczycielom. W roku szkolnym 2022/23 powołane zespoły eksperckie wypracują rekomendacje, przeprowadzą warsztaty i pomogą wdrożyć innowacyjne rozwiązania edukacyjne w lubelskich szkołach.

Więcej informacji:

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/

 

Between 29 May and 3 June 2022 four teachers from our school visited Iceland to take part in a project entitled “Education is a relationship. Lublin and Reykjavik cooperation for education”, which is founded with a grant from the Foundation for Development of education System (FRSE), acting as an operator of the Educational Programme (https://education.org.pl/en/). The project is co-financed in 85% (ca. 101 000 EUR) by the EEA Grants received from Iceland, Liechtenstein and Norway.

The trip started from visiting the Department of Education and Youth of the City of Reykjavik where the Educational System in Iceland and its policy were discussed. Later, the teachers visited two primary schools where they could get acquainted with good educational practices in person.

All visitors were impressed with the way a friendly school environment is created in Iceland.

The next step of the project will be developing recommendations for schools with experts in the field of: communication, social competences, and a friendly school space, based upon the experience gained in Iceland. What is more, there will be workshops for schools in the project key areas.

More information:
https://lublin.eu/en/lublin/international-relations/education-is-a-relationship/