Nasza szkoła zakupiła sprzęt z katalogu wyposażenia podstawowego jak i dodatkowego. Jest on wykorzystywany na lekcjach matematyki, chemii, biologii, informatyki, techniki oraz na innych zajęciach, w tym kołach zainteresowań.

Relacja z zajęć koła informatycznego

Uczniowie klasy 5d i 7b uczęszczają na zajęcia koła informatycznego, na których pogłębiają wiedzę z zakresu programowania i robotyki. We wrześniu 2022 r. odbywały się zajęcia z klockami Lego Education Spike Prime. Na zajęciach dzieci poznawały znajdujące się w zestawie czujniki, konstruowały ruchome modele wg instrukcji i dokonywały zmian ulepszających działanie.

https://youtu.be/eBT21TWrXQ8

 

Relacja z zajęć dodatkowych Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Uczniowie klas IV-VIII na zajęciach dodatkowych z programowania i robotyki budowali roboty z zestawów LEGO Mindstorms Education EV3. Przy budowie wykorzystywali instrukcje dostępne na oficjalnej stronie LEGO.

Relacja z lekcji biologii - wrzesień.  

Uczniowie klas 4-8 we wrześniu 2022 r. na lekcjach biologii oglądali modele z interaktywne  3D Corinth –  

Budowa drzewa i krzewu, Gatunki roślin zdrewniałych - klasa4 

Budowa komórki zwierzęcej, Budowa komórki roślinnej - klasa 5 

Komórka zwierzęca, Tkanki zwierzęce - klasa 6 

Szkielet człowieka- czaszka, szkielet, szkielet kończyn - klasa 7 

Budowa DNA i RNA; Podziały komórkowe - klasa8 

 

Relacja z lekcji chemii.  

Uczniowie klas 8 we wrześniu 2022 r. na lekcjach chemii poznając kwasy nieorganiczne korzystali z zakupionych modeli pręcikowo – kulkowych. Budowali modele cząsteczek siarkowodoru, chlorowodoru, kwasu węglowego, kwasu siarkowego (IV) i kwasu siarkowego(VI). Efekty swojej pracy mogli porównać z interaktywnymi modelami 3D Corinth. 

8a

8b

8c

8d

8e

8f