Projekt nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 Uczestnicy projektu poznają różne miejscowości (ich legendy, historie, ciekawe atrakcje turystyczne)udostępnione na wspólnej platformie i blogu przez biorące udział szkoły.

https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/project/etw_certificate_173637_pl.pdf

 

W projekcie uczestniczy grupa świetlicowa.

 

https://www.emaze.com/@AOFFFTRQF/projekt-etwinning-pikna-nasza-polska-caa--tradycja

Nasza książeczka:

https://docs.google.com/presentation/d/1InojXMmVCVQBxF_enQ5i-Kuit-vT7L_2Qb0fQcFdyX8/present?includes_info_params=1&eisi=CP2ywrnhn-gCFeIg7QodYXcK_g#slide=id.p